Certyfikaty ISO

iso-logo

Firma Jerzaktrans sp.z o.o. sp. k. świadczy usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej.
Celem nadrzędnym działalności firmy Jerzaktrans jest dążenie do pełnego zaspokojenia obecnych, jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych Klientów. Budujemy wysoką pozycję wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, poprzez stałe rozszerzanie palety usług, inwestycje w zaplecze techniczne oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnego z normami ISO 9001 , oraz wypracowanymi przez nas dobrymi praktykami.

Podstawowymi zasadami naszej działalności są:
 

  • terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług,
  • sprawna komunikacja z Klientami, dostawcami i pracownikami,
  • ciągle doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań organizacyjnych,
  • naturalne stale odnawiamy tabor pojazdów własnych – obecnie w standardzie emisji spalin EURO 6,
  • przestrzeganie wymagań prawnych i innych,
  • stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków,
  • zaangażowanie personelu w doskonalenie jakości wykonywanych usług

 

Polityka Spółki jest zadeklarowana przez Kierownictwo firmy, które zapewnia niezbędne środki i zasoby, a jej realizacja zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i podwykonawców w stosowanie ustalonych zasad. Wszyscy pracownicy i podwykonawcy znają i rozumieją wymagania jakościowe i środowiskowe oraz zadania firmy. Polityka Spółki jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.