Dokumenty

Dokumenty do pobrania

  • Zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON –  plik do pobrania
  • Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej –  plik do pobrania
  • Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy –  plik do pobrania
  • Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego : 

Certyfikat ISO: